តើរយះពេលប៉ុន្មានទើបអាចយកទារកទើបកើតទៅណាមកណាជាមួយយើងបាន?

តើរយះពេលប៉ុន្មានទើបអាចយកទារកទើបកើតទៅណាមកណាជាមួយយើងបាន?

មិនមានការលំបាក​ឬក៏មានការនែនាំនាពីអ្នកជំនាញដែលកំនត់រយះពេលដែលអាច​យកទារកដែលទើបនិងកើតធ្វើដំណើជាមួយយើងនោះទេ។ គ្រួសារខ្លះយកទៅណាមកណាជាមួយទារក​ចាប់ពីរកើត​តែម្តងៗ ប៉ុន្តែភាគច្រើនជ្រើសរើសស្នាក់នៅផ្ទះរយះពេលមួយខែសិន។

 

ការធ្វើដំណើរជាមួយទារកទើបនិងកើតជាមួយគ្រួសារ​ តែងជួបការលំបាកជាមួយការកេង ការបញ្ចុកទឹកដោះគោ ជាពិសេសការបញ្ចុកទឹកដោះគោដោយទឹកដោះម្តាយ ប៉ុន្តែនៅផ្ទះក៏ជួបបញ្ហាទាំងនេះដែល។​ទោះបីយ៉ាងណា​ក៏ទាំងម្តាយនិងទារកត្រូវការសំរាកច្រើន ដែលធ្វើអោយលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ។

ម៉្យាងវិញទៀតការដែលនាំទារកទៅទីសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើន​អាចឆ្លងមេរោគ ហើយជាពិសេស​ត្រួវការពារទារកពីសីតុណ្ហភាពនៅជុំវិញកុំអោយត្រជាក់ពេកនិងក្តៅពេកដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ទារក។

Leave a comment