វីដេអូ 8 នាទីនេះជួយអោយឪពុកម្តាយផ្លាស់ប្តូរជីវិតនិងការរស់នៅបាន

វីដេអូ 8 នាទីនេះជួយអោយឪពុកម្តាយផ្លាស់ប្តូរជីវិតនិងការរស់នៅបាន

ជាខ្សែភាពយន្តខ្លីនិយាយអំពីជីវិតឪពុកដែលរវល់​ ព្យាយាមបង្រៀនកូនដើម្បីរស់នៅក្នុង សង្គមតាមទំលាប់ដែលមានកន្លងមក ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផ្លូវវិធីត្រឹមត្រូវ?

ខ្សែភាពយន្តខ្លីនេះជួយកើនរំលឹកបន្ថែមដល់ឪពុកម្តាយគួរចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនអោយបានច្រើន ហើយសង្កេតមើលថាអ្វីដែលជារបស់សំខាន់បំផុតសំរាប់ពួកគេ។ មិនគួរអោយភាពរវល់របស់យើងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដ៏ ជំនឿ សេចក្ដីស្រឡាញ់ ការស្រមើលស្រមៃ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់កូនរបស់គេ។

Leave a comment